Hvad er en gulvvarmeshunt

Varmeforsyning

Varmeforsyning af gulvvarmesystemer er typisk fjernvarme, varmepumper, olie-, gas eller fastbrændselfyr.

Uanset hvad energikilden er, er det vigtigt at varmen implementeres i gulvarmesystemet så man kan opnå en optimal rumkomfort i de rum der gulvvarmeforsynes.

Fremløbstemperatur

Fremløbstemperaturen fra varmekilden ligger oftest i intervallet fra 50 – 90°C. En så høj fremløbstemperatur i gulvvarmeslangerne vil være meget uhensigtsmæssig, da gulvet i så fald vil få en meget uens temperatur og der vil til stadighed opstå varierende termiske forhold med reguleringstekniske oversvig. Dette vil forårsage et for stort energiforbrug og samtidig give en dårlig rumkomfort.

Den ideelle fremløbstemperatur i et gulvvarmesystem ligger i intervallet 28 – 40°C, afhængig af den konstruktive udformning af gulvkonstruktionen.
Mange gulvvarmegulve konstrueres i dag med gulvvarmeslanger indstøbt i beton. Gulvvarmeslangerne er typisk monteret på et armeringsnet med en centerafstand på 30cm og en beton overstøbning på 8-10 cm. Dette giver en meget reguleringstræg gulvkonstruktion og kræver typisk en fremløbstemperatur på 35 – 40°C.

En mere energioptimal og komfortabel gulvkonstruktion er anvendelse af varmefordelingsplader eller gulvvarmeplader. Disse anbringes direkte under det færdige gulv og kræver kun en fremløbs- temperatur på 28-35°C. Denne løsning er komfortabel og energieffektiv.

Gulvvarmeshunt

For at få den rigtige temperatur i gulvvarmeslangerne laver man en opblanding af det varme vand fra varmeforsyningen med det afkølede vand der kommer retur fra gulvvarmeslangerne.
Opblandingsenheden kaldes en shunt. Shunten består af en cirkulationspumpe, der recirkulerer vandet i gulvvarmeslangerne og via en selvvirkende termostat tilsætter varmt vand fra varmeforsyningen så fremløbstemperaturen altid er konstant.

En termostatisk føler er anbragt i vand flowet til gulvvarmesystemets fremløbsfordelerrør. Hvis termostaten for eksempel er indstillet på 30°C, vil fremløbstemperaturen altid ligge på denne temperatur.
Shunten er også forsynet med en kontraventil, der forhindrer at varmt vand fra varmeforsyningen løber direkte tilbage til returledningen.

Shunte til gulvvarme

 

Shuntopbygningen består af følgende hovedkomponenter:

  • Bundstykke med tilslutning til varmeforsyning og gulvvarme returmanifold.
  • Kontraventil mellem fremløb og returløb fra varmeforsyning.
  • Selvvirkende termostatisk ventil med temperaturskala og dykrørsføler.
  • Fuldelektronisk og A-mærket cirkulationspumpe
  • Topstykke med tilslutning til fremløbs- manifold, dykrør og termometer for visning af fremløbstemperatur

Kontakt Energize på telf.: +45 2216 6530 eller e-mail: ac@energiz.dk

Besøg hjemmesiden:               www.energiz.dk