Gulvvarmeplader

Viser alle 11 resultater

Quick-floor XPS

Nye gulvvarmeplader fra Energize

 • Hurtig reaktionstid
 • Perfekt varmefordeling
 • Energi besparende
 • Behageligt rumklima
 • Velegnet til renovering
 • Hurtig montage

Udviklingen går fra varmeslanger indstøbt i beton til hurtigt reagerende varmeplader.
Nye XPS-gulvvarmeplader fra Energize kan regulere gulvtemperaturen på ca. 30 minutter. Med Quick-Floor opnår du termisk komfort og en besparelse påvarmeregningen samtidig med at de er billige at anskaffe og nemme at montere.

Udviklet for hurtig reaktionstid

Quick-Floor pladerne er udviklet for at reducere reaktionstiden i forhold til beton baserede gulvvarmesystemer, der har en reaktionstid på 8-12 timer. De reaktionstræge betongulve har til stadighed et termisk temperatur-oversving, hvilket forøger energiforbruget og laver en dårlig termisk komfort. Quick-Floor er konstrueret med aluminiumsvarmefordeling på hele pladen med en byggehøjde på 16, 19, 25 eller 30 mm til henholdsvis 12 og 16 mm varmeslanger.
Quick-Floor elementerne er fremstillet i extruderet XPS, der er beklædt med alufolie for optimal varmefordeling.

Unik konstruktion

Quick-Floors unikke konstruktion giver en reaktionstid på kun 30 minutter, afhængig af den valgte gulvtype. Gulvpladerne er trykstabile, trinlydsdæmpende og fri for udvidelser og sammentrækninger ved temperaturændringer. Alle gulvtyper lægges direkte på Quick-Floor pladerne.

Velegnet til renovering og nybyg

Quick-Floor XPS giver:

 • energibesparelser
 • optimal termisk rumkomfort
 • bedste totaløkonomiske løsning.

Specifikationer

- Omega sporprofil for optimal varmeledning
– Vendespor og rørføringsspor er integreret i alle plader
– XPS Densitet er 32-38 kg/m³
- XPS Trykstyrke ≥ 300 kPa
- XPS Trækstyrke ≥ 350 kPa
- XPS Vandabsorbtion ≤ 1,0 vol.%
- XPS Længdeudvidelse 0,07 mm/mK
- XPS Temperaturområde -50C°, +80C°
- Udvendige mål på plader til 12 og 16 mm rør er LxB = 120 x 60 cm, plade tykkelse 16, 19 og 25 mm

Alle plader er forsynet med integrerede vendespor og ekstra fremføringsspor

 

Gulvvarmeplader fra Energize – nu både som Gips og XPS baserede gulvvarmeplader

Udviklingen på gulvvarme området går fra varmeslanger indstøbt i beton til hurtigt reagerende varmeplader. Nye Quick-Floor gulvvarmeplader fra Energize kan regulere gulvtemperaturen og dermed rumtemperaturen på ca. 30 minutter. 

Med Quick-Floor gulve opnår du termisk komfort og en besparelse på varmeregningen, samtidig med at de er billige at anskaffe og nemme at montere.

Quick-floor pladerne er udviklet for at reducere reaktionstiden i forhold til beton baserede gulvvarmesystemer, der har en reaktionstid på 8-12 timer.

Gulvvarmeplader 12 mm

De reaktionstræge betongulve har til stadighed et termisk temperaturoversving, hvilket forøger energiforbruget og giver en dårlig termisk komfort.

Energize 12 mm rør, der er et 5 lags PE-RT rør med en vægtykkelse på 1,3 mm opnås et højt flow. 

Quick-floor GP gulvvarmeplader er konstrueret som sporplader til 12 mm rør. 

Opbygningen er gipsplader beklædt med aluminiumsfolie og monteret på en fiberplade. Den samlede byggehøjde for Quick-floor GP gulvvarmeplader er 14,5 mm.

Quick-floor GP kan også monteres direkte på gulvet, uden anvendelse af fiberpladen, hvilket reducerer den samlede byggehøjde til 12,5 mm.

Quick-floor GP elementerne er fremstillet i varmeledende gips, der er beklædt med alufolie for varmereflektion samt optimering af varmefordelingen.

Gulvvarmeplader 16 mm

Quick-floor XPS gulvvarmeplader er gulvelementer, der er fremstillet i extruderet XPS, der er beklædt med aluminium for optimal varmefordeling.

XPS gulvvarmepladerne er udformet som sporplader med varmespor, vendespor og fremføringsspor i samme plade. Der anvendes kun en pladetype til hele gulvet.

Energize 16 mm rør, der er et 5 lags PE-RT rør med en vægtykkelse på 2,0 mm opnås et højt flow. 

Quick-floors unikke konstruktion giver en reaktionstid på kun 30 minutter, afhængig af den valgte gulvtype. Gulvvarmepladerne er trykstabile, trinlydsdæmpende og fri for udvidelser og sammentrækninger ved temperatursvingninger.

Alle gulvtyper kan lægges direkte på XPS gulvvarmepladerne: 

 • Massive trægulve
 • Træ-lamelgulve
 • Laminatgulve
 • Fliser og klinker
 • Naturstensgulve

Byggehøjden for XPS gulvvarmeplader til 12 mm rør er 15 mm og til 16 mm rør er byggehøjden 19 mm.

Alle Quick-floor gulvvarmeplader fra Energize er velegnede til såvel nybyg som renovering.

Ved renovering med både GP og XPS gulvvarmeplader kan den samlede byggehøjde for gulvet, inklusiv træ-lamel eller laminatgulv, holdes inden for 3 cm. 

Gulvet kan føres direkte under dørene, ved at fjerne dørtrinnet og i de fleste tilfælde uden at det er nødvendigt at justere dørhøjden.

Quick-floor gulvvarmeplader af gips eller XPS giver energibesparelser, optimal termisk rum komfort og den bedste totaløkonomiske løsning.

Montagevejledning og yderligere specifikationer finder du på www.energiz.dk eller mail til ac@energiz.dk., tlf. 2216 6530.

Montering af gulvvarmeplader

Montering af gulvvarmeplader skal foregå i overensstemmelse med montagevejledningen for den aktuelle gulvvarmeplade.

Find de specifikke vejledninger til montering af vores gulvvarmeplader på følgende link » Service

Udlægning af gulvvarmeplader skal altid foretages på et underlag, der er udført i henhold til:

 1. Gældende byggeregler for plant gulv
 2. Håndværksmæssigt korrekt udført
 3. Fri for snavs, støv, skillemidler o.l.

Gips plader udlægges altid som flydende gulv. XPS pladerne kan både udlægges som flydende gulv samt monteres med fliseklæb.

For montering med fliseklæb samt ved gulvbelægning med fliser, klinker og natursten henvises til montagevejledning fra Energize / LIP for metode samt valg af de rette montagematerialer.

Gulvvarmeplader med spor

XPS Gulvvarmeplader leveres i dimension 120 x 60 cm, der giver et effektivt areal på 0,72 m².

Gulvvarmepladerne er forsynet med varmespor med en centerafstand på 15 cm, vendespor mellem alle varmespor, samt fremføringsspor i toppen af pladen.

GP Gulvvarmepladerne leveres i dimension 120 x 40 cm, der giver et effektivt areal på 0,48 m².

Gulvvarmepladerne er forsynet med varmespor med en centerafstand på 18,8 cm, da gipsen er et varmeledende materiale.

Til GP Gulvvarmepladerne findes der separate vendesporplader.

Gulvvarmeplader på badeværelset

XPS gulvvarmepladerne er perfekte til anvendelse i badeværelser og i vådrums zone. Montagevejledning for limning af XPS gulvvarmeplader samt montage af fliser, klinker og natursten findes i montagevejledning fra Energize/LIP.

GP gulvvarmeplader må ikke anvendes i vådrums zone, da karton beklædningen er et organisk materiale. 

Få hjælp til et bedre indeklima med et komplet gulvvarmesystem

Med gulvvarmeplader fra Energize får man et hurtigtvirkende varmesystem, der på kort tid giver den ønskede rumtemperatur.

Ved gulvvarmesystemer indstøbt i beton, vil temperaturreguleringen typisk være så træg at temperaturændringen først vil indtræffe efter 10 – 15 timer.

Med Energize Gulvvarmeplader vil det også være muligt at sikre et optimalt indeklima om sommeren ved hjælp af lavtemperatur forsyning og dugpunkt styring.

Fordele ved gulvvarme

Energize gulvvarmeplader giver en lang række klima komfort fordele:

 • Optimal vertikal varmefordeling i lokalet i modsætning til radiatoropvarmning.
 • Hurtigvirkende temperaturændring til ønsket niveau. Typisk ca. 20 min. afhængig af gulvbelægning.
 • Energibesparende, da man opnår en optimal vertikal varmefordeling og samtidig undgår de termiske reguleringsmæssige oversving, der opstår ved gulvvarmesystemer nedstøbt i beton.

Dokumentation, montagevejledning og yderligere specifikationer finder du på www.energiz.dk eller mail til ac@energiz.dk., tlf. 2216 6530.