Gulvvarmerør

Viser 1–12 af 20 resultater

Gulvvarmerør og gulvvarmeslanger!

Gulvvarmerør og gulvvarmeslanger er to ord for samme ting. De dækker over de rør der lægges i gulvet, når der etableres et gulvvarmesystem.

De gulvvarmeslanger der anvendes i gulvvarmesystemer, er typisk plastrør forsynet med et iltspærrelag for at undgå korrosion i varmesystemet.

Rørene er typisk fremstillet af:

  • PEX, der er kryds fornettet polyethylen 
  • PERT, polyethylen med forøget styrke ved høj temperatur
  • ALU PERT/PEX, polyethylen hvor der er anvendt aluminium som iltspærrelag

Hvilke gulvvarmerør skal man bruge?

Hos Energize  har vi samlet det bedste udvalg af rør/slanger til gulvvarme. Vi sørger for at have det nødvendige sortiment, så du kan få netop den gulvvarmeslange, som passer til dit behov. Vi har valgt at markedsføre PE-RT rør som vores førstevalg, da det giver bedste pris/kvalitetsforhold.

PE-RT Gulvvarmerør 12 mm – 12 x 1,3 mm

Til gulvvarmeanlæg hvor der ønskes en lav byggehøjde, er Energize 12 mm PE-RT rør det perfekte valg.

I gulvvarmeplader giver det en byggehøjde på kun 14,5 – 15,0 mm. Det betyder at den samlede byggehøjde inklusiv det færdige gulv, kan holdes på ca. 3 cm.

Vægtykkelsen på 1,3 mm sikrer et stort flow i røret og en enkelt gulvvarmekreds kan typisk dække et areal på ca. 13 m².

PE-RT Gulvvarmerør 16 mm – 16 x 2,0 mm

Denne rørtype og dimension er en fleksibel løsning ved både nybyggeri og renoveringsprojekter.

Ved udlægning i Energize gulvvarmeplader kan det udføres med byggehøjder fra 19 mm.

En enkelt varmekreds med 16 x 2,0 mm PE-RT rør kan typisk dække et gulvareal på 18 m².

PE-RT Gulvvarmerør 20 mm – 20 x 2,0 mm

Denne rørdimension anvendes primært ved nybyggeri. Energize PE-RT 20 x 2,0 mm er ikke så fleksibel som dr mindre dimensioner og lægges derfor med en større centerafstand.

Ved en udlægning med 30 cm i centerafstand kan et 20 x 2,0 mm PE-RT rør typisk dække et gulvareal på 35 m².

Hvordan lægger man gulvvarmeslanger?

Udlægning af varmeslanger kan nemt foretages af en enkelt person, ved hjælp af en rørafvikler.

Start med at tilslutte slangen til gulvvarmefordelerens fremløbsrør. Røret trædes ned i sporet og sikres i position med aluminiumstape i vendesporene. Varmekredsen afsluttes ved at tilslutte gulvvarmeslangen til gulvvarmefordelerens returrør.

Udførlig montagevejledning findes til:

Alt til det perfekte gulvvarmesystem

Energize er med på dit gulvvarmesystem lige fra starten. Vi udfører gratis dimensionering og tilbyder komponenter til det færdige gulvvarmesystem.

Al rådgivning er gratis og uforpligtende. Send en mail til ac@energiz.dk eller ring på +45 22 16 65 30