Gulvvarmeunit

Viser alle 12 resultater

Gulvvarme Units

Udviklingen i gulvvarme er gået fra at man sammenstykkede en række komponenter til nu at få leveret det hele i en færdig enhed – en Gulvvarmeunit.

Hvad er en gulvvarmeunit?

En gulvvarmeunit er sammenbygget af de komponenter der er nødvendige for at fordele og styre flowet i et gulvvarmesystem.

Gulvvarme unitten er forsynet med rustfri stål fordelerrør for frem og returløb. Fordelerrørene er forsynet med ¾” eurokonus af og tilgange til forsyning fra 1 – 12 gulvvarmekredse.

Fremløbs fordeleren er forsynet med en drejbar påfyldningsventil for påfyldning af anlægget.

Returløbs fordeleren er forsynet med en drejbar tømmeventil, så al luft kan lukkes ud af systemet i forbindelse med vandpåfyldning af anlægget.

Gulvvarme Fittings i form af PE koblinger 20 x 2 mm er vedlagt som standard, men kan alternativt vælges til andre rørtyper/dimensioner.

Manuel udluftningsskrue er som standard monteret på både frem og returløbs fordeler og kan nemt erstattes af en automatisk udlufter.

Gulvvarme shunten er monteret på frem og returløbs fordelerne. Termostat med kapillarrør monteres på shunten og dykrørsføleren monteres i dykrøret i shuntens fremløb. Fremløbs temperaturen kan aflæses på termometeret i toppen af shunten.

Sådan vælger du den rigtige gulvvarmeunit

Inden du vælger gulvvarmeunit foretager du en beregning af dit anlæg. Med udgangspunkt i bygningens plantegning indsættes arealet af de rum, der skal forsynes med gulvvarme i Energize gulvvarme kalkulation. Den valgte gulvvarmeunit skal være med det antal afgreninger, der fremgår af gulvvarme kalkulationen. 

Gulvvarme materialer

Til den færdige gulvvarmeinstallation skal der typisk vælges følgende materialer:

 • Gulvvarmeunit
 • PERT gulvvarmerør/slanger
 • Gulvvarmeplader
 • Styreboks, evt. med Smart Home opkobling
 • Rumtermostater
 • Aktuatorer/Telestater
 • Eventuelt supplerende gulvvarme fittings

Gulvvarme kredslængde

Kredslængden på gulvvarmeslangerne beregnes i Energize gulvvarme kalkulation. Kredslængden er begrænset af det tryktab der vil opstå i gulvvarmeslangen. I kalkulationsprogrammet er der mulighed for at beregne den længde, hvor der kan leveres den nødvendige vandmængde til den enkelte kreds.

Da der er flere parametre for beregning af vandmængde/slangelængde kan der anvendes et sæt maksimale slangelængder ud fra følgende standardforudsætninger:

 • Tilladt tryktab i gulvvarmeslangen er: 2 mVS
 • Temperaturfald over slangelængden: 5⁰C
 • Varmetab fra rummet: 50 W/m²

Det giver følgende maksimale slangelængder:

 • PERT 12 x 1,3 mm                   75 m
 • PERT 16 x 2,0 mm                   90 m
 • PERT 20 x 2,0 mm                 120 m

Du er altid velkommen til at kontakte Energize på ac@energiz.dk eller give et kald på +45 22 16 65 30. Vi udarbejder vederlagsfrit:

 • Dimensionering af gulvvarmesystemet
 • Laver komplet komponent bestykning
 • Leverer fornøden vejledning og dokumentation