Quick Floor gulvvarmeplader til renovering af ældre ejendomme

Quick floor gulvvarmeplader er extruderet XPS plader med spor og vendespor og beklædt på hele overfladen med aluminium.

Specifikation

  • Quick Floor gulvvarmeplader er opbygget i XPS og er 100% aluminiumsbeklædt:
  • Omega profil
  • Integreret vendespor og tværspor
  • Densitet 32-38 kg/m3
  • Trykstyrke/trækstyrke større end 350 kPa
  • Vandabsorbtion mindre end 1%
  • Længdeudviddelse 0,07 mm/mK
  • Temperaturområde -50 til + 80C
  • Dimension 120 x 60 cm

Udlægning af Quick Floor gulvvarmeplader

Quick floor gulvvarmeplader skal udlægges på et fast og helt plant underlag f.eks. beton eller træ. Hvis der skal være træ, laminat eller lamelgulve udlægges både gulv og gulvvarmeplader flydende. Ved flise, klinke og stengulve klæbes både gulvvarmeplader og flisebelægning med fliseklæb, som vist i montagevejledningen.

Udlægning af gulvvarmerør

I Quick floor gulvvarmeplader skal der anvendes et såkaldt 5-lags rør. Ved et 5-lags rør ligger iltspærren beskyttet inde i rørmaterialet. Rørmaterialet kan enten være PEX eller PE-RT. 

Der må ikke anvendes et såkaldt 3-lags rør. Ved et 3-lags rør ligger iltspærren på rørets overflade. Iltspærrelaget har en høj friktionskoefficient, hvilket medfører at et 3-lags rør vil frembringe knirkelyde i gulvvarmesporene.

Selve rørudlægningen klares lettest ved at anbringe rørrullen på en rørafvikler. Start rørudlægningen ved fordelerrøret. Træd røret ned i det omegaformede spor. I vendesporene skæres aluminiumsfolien op og kanterne presses ned i sporet med bagsiden af en hobbykniv. 

Gulvlægning

Oven på Quick floor gulvvarmepladerne udlægges et gulvunderlag for at reducere trinlyden fra gulvet. Gulvunderlag fås i mange udførelser, men generelt er der en god sammenhæng mellem pris og kvalitet. Udlægningen af selve gulvet skal ske efter gulvproducentens anvisninger.

Montagevejledninger finder du under service fanen på vores hjemmeside www.ENERGIZ.dk

Billigste pris på Quick Floor gulvvarmeplader finder du altid hos Energize.

Telf. +45 2216 6530       –      ac@energiz.dk      –      www.energiz.dk