Quick Floor gulvvarme og varmepumpe

Kombinationen af Quick Floor gulvvarmeplader og en luft/vand eller en vand/vand varmepumpe er en optimal løsning ved renovering eller opgradering af husets varmesystem.

Quick Floor gulvvarme + varmepumpe

Lav fremløbstemperatur

Quick Floor gulvvarmeplader er placeret lige under gulvet. Det betyder at fremløbstemperaturen i dit gulvvarmesystem, kun skal være nogle få grader over den ønskede gulvtemperatur/rumtemperatur.

Jo lavere fremløbstemperatur, jo bedre effektfaktor får du på varmepumpen og jo mindre energi bruger varmepumpen til at opvarme huset.

Stort flow

Ved lav fremløbstemperatur skal der være et tilsvarende højere flow i varmesystemet for at få afsat den samme varmemængde i huset.

Det store flow gør at forskellen mellem fremløb og returløbstemperatur minimeres til 5 grader C. Denne størrelse kaldes delta T.

Flowstyring

  • Husets varmebehov er styret af faktorer som:
  • Udetemperatur
  • Vindhastighed
  • Solindfald
Det medfører at fremløbstemperaturen skal ligge højere ved en lav udendørstemperatur. Dette sker automatisk ved at fremløbstemperaturen styres af en vejrkompensator der sidder uden på huset.

Rumtemperatur styring

Temperaturen i husets rum styres af individuelle rumtermostater, der er anbragt i alle husets rum. Rumtermostaterne sender et trådløst signal til gulvvarmefordeleren, der sender det korrekte flow/varmemængde til hvert rum, så rumtemperaturen hele tiden holdes på det indstillede niveau.

Da fremløbstemperaturen til stadighed ligger på det lavest mulige niveau opnår man både en optimal energiøkonomi samt den bedst tænkelige rumkomfort. Gulvtemperaturen vil stort set være identisk på hele gulvarealet. 

Kontakt: Telf. +45 2216 6530 E-mail ac@energiz.dk

Hjemmeside www.energiz.dk